Τα σύμβολα που βλέπετε παρακάτω βρίσκονται στις ετικέτες λευκών ειδών στον ξενοδοχειακό ιματισμό αλλά και σε άλλα ρούχα. Αυτές οι οδηγίες μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλέξετε τον σωστό τρόπο μεταχείρισης του εξοπλισμού σας ώστε να αντέξει όσο το δυνατόν περισσότερο.